Nieuws

Hier vind je de laatste nieuwtjes over Taekwondo Eindhoven.

Heb je zelf nieuws voor ons? Stuur een bericht naar (het liefst met foto erbij!)

Afgelasting t/m 3 mei
31-03-2020
Beste leden, ouders/verzorgers,

Zoals jullie waarschijnlijk vanavond hebben gezien en gehoord, heeft het kabinet de corona-maatregelen verlengd t/m dinsdag 28 april. Zoals de premier ook al aangaf, valt dat voor de meeste mensen in de Meivakantie. Zo ook voor ons.

Concreet betekent dit dat we de taekwondo-trainingen weer verder afgelasten, in ieder geval t/m de Meivakantie, dus in ieder geval t/m zondag 3 mei.

Bij het vaststellen van de hoogte van de contributie over het 2e kwartaal wordt rekening gehouden met de weken waarin, door de maatregelen van de overheid, geen trainingen hebben plaatsgevonden. De incasso van de contributie wordt pas weer opgestart als de trainingen weer zijn begonnen.

Het is natuurlijk heel goed denkbaar dat de maatregelen ook na deze verlenging weer verlengd worden, we zijn nog niet zomaar van dit gevaarlijke virus af. Wij houden, net als jullie waarschijnlijk, alle berichtgeving van de overheid goed in de gaten en volgen ook de adviezen op. Zodra er nieuwe maatregelen bekend zijn, volgen wij met een nieuw bericht voor jullie omtrent de gevolgen voor onze taekwondo-trainingen.

Intussen, net als vorige keer, het advies om in beweging te blijven! Een wandeling in de buurt - met gepaste afstand - is nog steeds mogelijk, en ook in de tuin of in de woonkamer kun je jezelf aardig in het zweet werken met oefeningen. De dingen die we normaal in een warming-up doen, kun je veelal best goed thuis ook doen. En op het internet zijn heel veel filmpjes te vinden met leuke, uitdagende oefeningen (maak het niet te gek, ken je grenzen!). Als je lekker opgewarmd bent, doe dan ook wat rekoefeningen om lenig te blijven (of te worden ;-) ).

Eet ook gezond, slaap genoeg, hou een normaal leefritme aan, neem je rust tussen het (huis-)werk door, en wees aardig voor elkaar.

Met vriendelijke groet,

Taekwondo Eindhoven.

Bericht van de overheid
Afgelastig t/m 6 april
15-03-2020
Beste leden, ouders/verzorgers,

In het kader van de nieuwste regelgeving vanuit de overheid verlengen we de afgelasting van de trainingen tot en met maandag 6 april.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

Zodra er weer iets verandert, houden we jullie op de hoogte.

Intussen, houdt afstand van anderen, blijf thuis als het kan, eet en slaap gezond, en probeer zelf thuis wat oefeningen te doen om je gezondheid zo goed mogelijk op peil te houden.

Met vriendelijke groet,

Taekwondo Eindhoven.
 
Trainingen afgelast t/m 31 maart
13-03-2020
Beste leden, ouders/verzorgers,

Gezien de laatste ontwikkelingen omtrent het corona-virus en de daarbij behorende maatregelen en adviezen vanuit de overheid en het RIVM, hebben we besloten alle trainingen af te gelasten tot en met 31 maart.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal dat gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groet,

Taekwondo Eindhoven.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland 

nos.nl/artikel/2326888-nieuwe-corona-maatregelen-dit-betekenen-ze-voor-jou.html 


Ter aanvulling: de Taekwondobond Nederland heeft het volgende gemeld op de website:

In verband met de elkaar in hoog tempo opvolgende ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland is besloten een aantal door de bond georganiseerde en in maart, april en mei geplande  evenementen af te gelasten:

De herexamens (25 april) worden verplaatst naar 13 juni en zullen samen met de reguliere danexamens plaatsvinden;
De districtsvergadering Noord-Oost (29 maart) wordt verplaatst naar een nader te plannen datum.
Het open districtskampioenschap stijl noord-oost (5 april) wordt afgelast;
De taekwondodagen Fun in district West (28 maart) en Noord-Oost (19 april) worden afgelast;
De trainersbijscholing en danvoorbereidingstraining (25 april) worden afgelast.

Onder meer afhankelijk van de verdere ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de activiteitenkalender zal getracht worden een aantal evenementen alsnog door te laten gaan op een latere datum in het jaar. De nu genomen maatregelen zijn er met name op gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen.

www.taekwondobond.nl/news/afgelasting-evenementen/ 
 
Trainingen t/m zondag 15 maart afgelast
10-03-2020
Beste leden, ouders/verzorgers,

In verband met de aangescherpte situatie in Noord-Brabant omtrent het corona-virus, waarbij gevraagd wordt om "sociale onthouding" toe te passen, en in verband met een enorme lekkage in het Karregat, hebben we besloten alle recreanten-trainingen in zowel het Karregat als in de Eckart af te gelasten tot en met in ieder geval zondag, en dat we dan opnieuw de situatie bekijken voor de volgende week.

nos.nl/artikel/2326587-zeven-dagen-van-sociale-onthouding-in-brabant-grote-evenementen-geschrapt.html

www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant

De wedstrijdteams worden apart op de hoogte gehouden door Mimoun (sparringsteam) en Ronald (stijlteam).

Vragen en/of opmerkingen zijn altijd welkom uiteraard.

Met vriendelijke groet,

Taekwondo Eindhoven.
Wedstrijdteam Stijl - trainingstijden en proeftrainingen
10-03-2020

Beste leden, ouders/verzorgers,

Op verzoek van het bestuur is besloten dat de trainingen van het Wedstrijdteam Stijl op de zaterdag verplaatst worden. Dit is gedaan zodat er geen overlap meer is met de recreatieve trainingen op de eerste twee lesuren op zaterdag.

De trainingen van het Wedstrijdteam Stijl worden voorlopig verplaatst naar zaterdag om 12:00 uur in sporthal het Karregat. De training op dinsdag in sporthal Eckart blijft ongewijzigd van 19:00 tot 20:30 uur. 

In de afgelopen periode is een aantal leden al benaderd voor een proeftraining. Mocht het je leuk lijken om mee te trainen of meer te weten komen wat er gebeurt bij het Wedstrijdteam Stijl? Neem dan contact op met de trainers (Ronald en Vinnie) via  voor meer informatie. Je kunt hen natuurlijk ook aanspreken voor of na een training.

Met vriendelijke groet,

Taekwondo Eindhoven.

Pagina: 1 van 16