Nieuws

Hier vind je de laatste nieuwtjes over Taekwondo Eindhoven.

Heb je zelf nieuws voor ons? Stuur een bericht naar (het liefst met foto erbij!)

Hervatting lessen
22-08-2020
Beste leden, ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie - ondanks de corona-perikelen - een fijne vakantie hebben gehad!

Vanaf komende maandag 24 augustus starten we weer met de reguliere lessen, waarvan de meeste weer in de zaal.

Echter, door de omstandigheden met het nog altijd rondsluimerende COVID-19 virus, zijn er zoals jullie zullen begrijpen wel enkele afwijkende maatregelen van toepassing.

Hieronder staat alles op een rij:
1. De recreantenlessen gaan in de zalen beginnen vanaf maandag 24 augustus. Zie de website voor de lestijden en locaties: Lestijden en locaties 
NB De volwassenen van de dinsdagavond willen in overleg liever buiten blijven trainen nu het nog prima weer is. Dit doen zij bij de Karpendonkse Plas, op het gras naast de midgetgolf.
2. In de zalen zijn mensen langs de kant zijn niet toegestaan. Kinderen dienen buiten te worden gebracht en gehaald.
3. Alle spullen die gebruikt worden tijdens de les worden naderhand met desinfecterend middel gereinigd. Taekwondo Eindhoven zorgt voor voldoende desinfecterend middel, spuitflacons, en papieren rollen om eventueel af te doen. De trainers zorgen voor de benodigde coördinatie van het reinigen.
4. Er zal geen gebruik worden gemaakt van de douches.
5. We blijven de algemeen geldende maatregelen vanuit het RIVM en NOC*NSF volgen.

Algemene uitgangspunten:
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!
• ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een
afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand
dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
• ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot
iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en
ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou
komen.
• ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen
mag dichter dan 1,5 m bij jou komen.
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
• schud geen handen.
• het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in
groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dus ook geen "kiaps" in de zaal!

www.nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Vragen en/of opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Patrick Heller,
Taekwondo Eindhoven.
Luke Rob geslaagd voor trainer-coach niveau 3
03-08-2020

Onlangs is Luke Rob geslaagd voor het diploma trainer-coach Taekwondo niveau 3. Door de Corona-crisis moesten de praktijkexamens in maart jl. voor deze opleiding uitgesteld worden. De toetsingscommissie, bestaande uit Roy Lufting, Jeroen Scholten-Linde en Francien Baltussen, heeft vervolgens besloten om op een andere wijze deze examens in te vullen.

In overleg met de NOC/NSF mocht Luke zijn praktijkexamen met behulp van video opnemen  met inachtneming van de richtlijnen vanuit het RIVM. Deze video is vervolgens door 3 examinatoren bekeken en onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Het daaropvolgende reflectiegesprek werd eveneens online met Luke gehouden.

Uiteindelijk kwam de examencommissie tot de conclusie dat Luke voldeed aan de eisen vanuit de TBN en NOC/NSF. Daarmee was Luke de tweede kandidaat in Nederland die het praktijkexamen op deze wijze met succes uitvoerde.

Het bestuur Taekwondo Eindhoven feliciteert Luke van harte met dit behaalde resultaat!

Op de foto Luke samen met Mimoun, hoofdtrainer van Taekwondo Eindhoven:

Buitentrainingen blijven!
30-06-2020
Beste leden, ouders/verzorgers,

Ondanks het feit dat we volgens de richtlijnen vanuit de overheid weer de zaal in zouden mogen, hebben we besloten om voorlopig door te gaan met de buitentrainingen, precies zoals we de laatste tijd al deden.

VOLWASSENEN
Op dinsdagavond van 19:30-20:30 uur bij de Karpendonkse Plas. (De volwassenen hebben zelf besloten de hele zomervakantie door te gaan met deze training.)

JEUGD
Op zaterdagochtend van 10:00-11:00 uur in het Henri Dunantpark.

SPARRINGSTEAM
Op vrijdagavond in het Henri Dunantpark. (Het sparringsteam gaat wellicht deels wel in de zaal trainen, maar dat wordt nog overlegd.)

STIJLTEAM
Op maandagavond in het Henri Dunantpark.

Vragen/opmerkingen zijn uiteraard welkom!

Met vriendelijke groet,

Taekwondo Eindhoven.
 
#stopracisme
11-06-2020
Voor ons als multiculturele club, met mensen van alle soorten, maten, kleuren en afkomsten, spreekt het voor zich dat racisme en andere vormen van discriminatie bij ons geen plek kent. We hebben het er eigenlijk vrijwel nooit over, bij ons is iedereen vanzelfsprekend gelijk, van de kids tot en met het bestuur, we zijn van alles wat, en dat vinden we - onuitgesproken - best mooi.
Maar soms is het, denk ik, goed om het wel eens uit te spreken. Zo'n moment is nu.
De misselijkmakende moord op George Floyd heeft intussen heel wat losgemaakt in de wereld. Je ziet wereldwijd protesten en op veel plekken worden racistische symbolen van vroeger (letterlijk) onderuit gehaald.
Als voorzitter van onze club begon het bij mij te knagen, moeten wij als club ook iets uiten? Aan de ene kant wil je niet met een hype meedoen, puur om het meedoen. Aan de andere kant is nu ook wel duidelijk dat niets zeggen al jarenlang het systematische racisme in onze samenleving de hand boven het hoofd heeft gehouden.
Er komt een moment dat je moet laten weten waar je voor staat. Mensen binnen en buiten onze club mogen weten dat we tegen elke vorm van discriminatie zijn. Onze leden mogen zich gesterkt en gesteund voelen door de club als ze te maken krijgen met discriminatie. Ze mogen weten dat wij binnen de club een zero-tolerance voor racisme hebben en dat iedereen zich bij ons veilig kan voelen - hetgeen misschien voor een buitenstaander gek klinkt van een vechtsportclub.

Met vriendelijke groet,

Patrick Heller,
Voorzitter Taekwondo Eindhoven.
#stopracisme

Eerste buitentraining een feit!
12-05-2020
De eerste buitentraining van Taekwondo Eindhoven tijdens de corona pandemie was vanavond een feit!

Dank aan alle aanwezigen voor jullie inzet en discipline! Netjes gehouden aan de afspraken - zoals de 1,5m - en iedereen flink gewerkt en gezweet!

Volgende week weer bij de Karpendonkse Plas, voor de volwassenen!

Vrijdag is het sparringsteam aan de beurt, en zaterdag de jeugd, beiden in het Henri Dunantpark.

Pagina: 1 van 18