Nieuws

Hier vind je de laatste nieuwtjes over Taekwondo Eindhoven.

Heb je zelf nieuws voor ons? Stuur een bericht naar (het liefst met foto erbij!)

ALV online 17 december, 20:00 uur
23-11-2020
Beste leden van Taekwondo Eindhoven,

We nodigen je uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020 van Taekwondo Eindhoven

In verband met het coronavirus en de richtlijnen vanuit het RIVM zal deze vergadering online via Microsoft Teams gehouden worden op donderdag 17 december 2020 van 20.00-22.00 uur.

Check je e-mail voor veel meer informatie!

Het bestuur van Taekwondo Eindhoven.
Herfstvakantie
15-10-2020
De herfstvakantie voor alle recreanten is van zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober.

Na de vakantie kunnen de leden onder de 18 jaar weer deelnemen aan de trainingen zoals in de e-mail van het bestuur (en in voorgaande nieuwsbericht) is uitgelegd.
Corona update
15-10-2020
Beste leden en ouders/verzorgers, 

Vanaf woensdagavond 22:00 uur zijn er nieuwe maatregelen van kracht geworden met betrekking tot sporten en het coronavirus. 
Voor een volledig overzicht van de maatregelen, zie: Rijksoverheid-gedeeltelijke-lockdown
In deze mail willen wij als het bestuur van Taekwondo Eindhoven kort toelichten wat dit betekent voor het sporten bij onze club. 

Sporten voor recreanten onder de 18 jaar
Voor iedereen onder de 18 jaar verandert er niets door de maatregelen. Wel blijft van kracht dat personen tussen de 13 en 17 jaar op 1,5 meter van volwassenen dienen te blijven. Ook zijn leden met klachten die passen bij corona niet welkom bij onze trainingen. Zie Rijksoverheid-gezondheid voor een overzicht van de klachten waarmee je niet naar de training mag komen.

Sporten voor recreanten van 18 jaar en ouder
Voor iedereen van 18 jaar en ouder is het helaas niet toegestaan om in groepen van groter dan vier personen te sporten. Als bestuur zijn we aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om onze leden van 18 jaar en ouder aan een training deel te kunnen laten nemen. De recreantentrainingen op dinsdagavond in het Karregat vervallen sowieso voor zo lang de huidige maatregelen gelden. Voor de trainingen van maandag- en donderdagavond in de Vlokhovenseweg alsook de zaterdagochtend in het Karregat wordt gekeken in welke vorm deze door kunnen gaan. Hierover worden de betrokken leden in de loop van de herfstvakantie geïnformeerd. 

Sporten voor leden van de wedstrijdteams
De wedstrijdteams worden door de beide hoofdtrainers, Mimoun en Ronald, op de hoogte gebracht van de mogelijkheden voor hun wedstrijdtrainingen. Ook voor volwassen leden (18 jaar en ouder) van één van beide wedstrijdteams geldt in ieder geval ook dat zij op dit moment niet kunnen deelnemen aan de recreantentrainingen. Ook hiervoor volgt in de loop van de herfstvakantie uitsluitsel. 

Clubexamens en herexamens
De technische commissie van Taekwondo Eindhoven wil graag clubexamens organiseren begin 2021. Vanwege de snelle veranderingen rondom het coronavirus zijn wij aan het kijken wat er mogelijk is. Het streven is nu dat we in januari 2021 clubexamens organiseren voor de leden onder de 18 jaar. De exacte datum en hoe dit precies vorm krijgt volgt later. Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) zal er in ieder geval geen regulier clubexamen komen. 

De leden die een herexamen moeten afleggen worden ook later geïnformeerd, maar hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor maatwerk. Voor eventuele vragen hierover kan contact worden opgenomen met Ian. 


Mochten er naar aanleiding van deze mail vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden via de mail. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Taekwondo Eindhoven
Hervatting lessen
22-08-2020
Beste leden, ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie - ondanks de corona-perikelen - een fijne vakantie hebben gehad!

Vanaf komende maandag 24 augustus starten we weer met de reguliere lessen, waarvan de meeste weer in de zaal.

Echter, door de omstandigheden met het nog altijd rondsluimerende COVID-19 virus, zijn er zoals jullie zullen begrijpen wel enkele afwijkende maatregelen van toepassing.

Hieronder staat alles op een rij:
1. De recreantenlessen gaan in de zalen beginnen vanaf maandag 24 augustus. Zie de website voor de lestijden en locaties: Lestijden en locaties 
NB De volwassenen van de dinsdagavond willen in overleg liever buiten blijven trainen nu het nog prima weer is. Dit doen zij bij de Karpendonkse Plas, op het gras naast de midgetgolf.
2. In de zalen zijn mensen langs de kant zijn niet toegestaan. Kinderen dienen buiten te worden gebracht en gehaald.
3. Alle spullen die gebruikt worden tijdens de les worden naderhand met desinfecterend middel gereinigd. Taekwondo Eindhoven zorgt voor voldoende desinfecterend middel, spuitflacons, en papieren rollen om eventueel af te doen. De trainers zorgen voor de benodigde coördinatie van het reinigen.
4. Er zal geen gebruik worden gemaakt van de douches.
5. We blijven de algemeen geldende maatregelen vanuit het RIVM en NOC*NSF volgen.

Algemene uitgangspunten:
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!
• ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een
afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand
dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
• ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot
iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en
ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou
komen.
• ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen
mag dichter dan 1,5 m bij jou komen.
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
• schud geen handen.
• het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in
groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dus ook geen "kiaps" in de zaal!

www.nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Vragen en/of opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Patrick Heller,
Taekwondo Eindhoven.
Luke Rob geslaagd voor trainer-coach niveau 3
03-08-2020

Onlangs is Luke Rob geslaagd voor het diploma trainer-coach Taekwondo niveau 3. Door de Corona-crisis moesten de praktijkexamens in maart jl. voor deze opleiding uitgesteld worden. De toetsingscommissie, bestaande uit Roy Lufting, Jeroen Scholten-Linde en Francien Baltussen, heeft vervolgens besloten om op een andere wijze deze examens in te vullen.

In overleg met de NOC/NSF mocht Luke zijn praktijkexamen met behulp van video opnemen  met inachtneming van de richtlijnen vanuit het RIVM. Deze video is vervolgens door 3 examinatoren bekeken en onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Het daaropvolgende reflectiegesprek werd eveneens online met Luke gehouden.

Uiteindelijk kwam de examencommissie tot de conclusie dat Luke voldeed aan de eisen vanuit de TBN en NOC/NSF. Daarmee was Luke de tweede kandidaat in Nederland die het praktijkexamen op deze wijze met succes uitvoerde.

Het bestuur Taekwondo Eindhoven feliciteert Luke van harte met dit behaalde resultaat!

Op de foto Luke samen met Mimoun, hoofdtrainer van Taekwondo Eindhoven:

Pagina: 1 van 18